Ahşapa Dair Faydalı Bilgiler


  -Her ağacın günde ortalama 6 kg karbondioksit emdiğini ve doğayı korumaya yardımcı olduğunu…
-Dünyada kesilen ağaçların yarısından fazlasının enerji üretimi için yakıldığını…
Çok az sayıda ağacın dekoratif amaçlar için kullanılabilecek yapıda olduğunu…
-Dekoratif amaçla kullanılan ağaçlar için herhangi bir ormanın yok edilmediğini… 
-Dünya tomruk taleplerini karşılamak için bugünkü orman alanlarının sadece %10’unun yeterli olduğunu… 
-Tomruk kesiminin sadece çok küçük bir miktarının (%1–5) kaplamalı yapımında kullanılabildiğini...
-Yaşlı ve işletilmeyen bir ormanın bozulma ve çürüme nedeniyle karbondioksit ürettiğini, dolayısıyla işletilmeyen ormanların karbondioksit miktarını azaltmaya katkısı olmadığını…
-İşletilen ormanların, yüksek oranda genç, güçlü ve büyümekte olan ağaçları sayesinde, daha fazla karbondioksit emdiğini…
-Endüstriyel ülkelerde ormanlık alanların büyüdüğünü, kesilen tomruk miktarından fazlasının dikildiğini…
-Ahşabı yapı sektöründe kullanan Amerika, Kanada, Finlandiya, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde, bu büyük tüketime rağmen, bilinçli ekim, zamanında kesim ve mevcut zenginliğin özenle denetlenmesiyle genel orman alanının her yıl %2-%5 büyüdüğünü…
-Ahşabın işlenmesinin çok küçük miktarlarda fosil yakıt gerektirdiğini, bunun çelik veya beton gibi diğer materyallerin işlenmesinde kullanılan miktarın yanında önemsiz kaldığını, bu nedenle ahşabın işlenme sürecinin daha az kirlilik yarattığını…
-1 m³ ahşabın betona göre 6 kat, çeliğe göre 354 kat, alüminyuma göre 1467 kat daha az enerji ile üretilebildiğini…
-150 m² bir evin ahşaptan yapılırsa betona göre 1700 kat, çeliğe göre 3500 kat daha az karbon salınımına ve küresel ısınmaya neden olduğunu…
-1 m³ ahşabın betona göre 5 kat, çeliğe göre 13 kat daha hafif olduğunu…
-Ahşap duvarın tuğla duvara göre 10 kat hafif olduğunu…
-Ahşabın betona göre ısı izolasyon katsayısının 16 kat fazla olduğunu…
-Ahşabın deprem karşısında esnek ve dayanıklı olduğunu…
-Yangına karşı çelik çatı çökebilirken, ahşanın, dış tabakasının kömürleşerek iç katmanı koruması sonucu kaçmak için zaman kazandırdığını ve yangın sonrası kolaylıkla tamir edilip yeniden kullanılabildiğini, bu nedenle yangında ve depremde can güvenliği için, büyük toplantı ve spor salonlarında zorunlu çatı malzemesi olarak ahşap kullanıldığını…
-Ahşabın kimyasal maddelerden ve radyoaktif dalgalardan etkilenmediğini, kimyasal malzeme depolarında ve arıtma tesisi çatılarında kullanılabildiğini… 
-Ahşabın insan gücüyle şantiyede imal edilebildiğini, kule vinçler ve ağır iş makineleri gerektirmediğini…
-1 m3 alüminyum üretimi 22 m3 karbondioksit yayarken, bu miktarın kesilmiş tomruk üretimi için sadece 0.015 m3 olduğunu… 
-Her küp kerestenin atmosferden çeyrek metre ton karbondioksit çekmiş olduğunu...
-Ahşabın karbondioksiti üzerine çekme özelliğinin evlerde ve binalarda kullanıldıktan sonra da sürdüğünü…
-Ahşabın işlendiğinde atık üretmediğini, artan parçalarının tekrar kullanılabilir yan ürünler olduğunu..
biliyor muydunuz?