Sanayi Sicil İşlemleri İle ilgili Önemli Duyuru

(23-01-2020)

 Konu ile ilgili Kooperatifimize iletilen duyuru metni aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ İl Sanayi vc Teknoloji Müdürlüğü

Sayı : 78722157-120.02.02

Konu : Yıllık İşletme Cetveli

 

Bilindiği üzere, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM 2014/11 tebliği gereğince; Sanayi İşletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeleri ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, İşletmelerin 2019 yılma ait Yıllık İşletme Cetvellerini elektronik ortamda vermesi gerekmektedir. Ayrıca, işletmelerin faal durumdayken vermedikleri 2017 ve 2018 yıllarına ait Yıllık İşletme Cetvelleri var ise ivedilikle girişlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Başkanlığınızca, üyelerinize, 2019 Yıllık İşletme Cetvellerinin 30.04,2020 Saat 23:59'a kadar zamanında verilebilmesi için E-posta,SMS,Web Sayfası vb. iletişim araçları ile bilgilendirme yapılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır Ümit ÜNAL İl Müdürü

Dağıtım: 

İstanbul Ticaret Odası Başkanlığına

İstanbul Sanayi Odası Başkanlığına

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına

 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kumlu Başkanlığına

bu haber 1414 kez okundu.