Genel Kurul İlanı

(25-02-2020)

Sayın Üyemiz,

Kooperatifimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2020 cumartesi günü saat 13.30’de Kooperatifin İkitelli’deki İdare Binası 2. kat Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Toplantıda ortak sayısının en az %10 ‘nun bulunması şarttır.

Toplantıya katılmanızı, mümkün olmadığı takdirde, vekâlet yolu ile temsil edilmenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 

1- Yoklama ve açılış.

2- Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu.

3- Yönetim Kurulu Çalışma, Bilanço ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu raporlarının okunması.

4- Raporların görüşülmesi.

5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

6- 2019 yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi, ortaklardan alınacak aidat miktarının tespiti  ile  süresinin, ödeme esaslarının  ve  ortaklardan alınacak gecikme faizi konuları hakkında  

7- Site Yönetiminin Kooperatif tarafından yürütülmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8- Dilekler ve Kapanış.

 

 

bu haber 569 kez okundu.